gayr -i muayyen


gayr -i muayyen
[ ﻦﻴﻌﻡ ﺮﻴﻏ ]
belirsiz.

Osmanli Türkçesİ sözlüğü . 2015.

Look at other dictionaries:

  • DELİL-İ İMKÂNİ — İmkâna âit olan delil. $âyeti ile işaret edilmiştir. Bu delilin hülâsası: Kâinatın ihtiva ettiği zerrelerden her birisinin gerek zâtında, gerek sıfatında, gerek ahvâlinde ve gerek vücudunda gayr i mütenahi imkânlar, ihtimâller, müşkülâtlar,… …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • HULUVV — Boş olmak, hâlî oluş. Boşluk. Boşta olmak. * Huk: Tarafların anlaşarak evlilik hayatlarına son vermeleri. * Huk: Bir gayr i menkulün, muayyen bir bedel ile kiralanmış olmasından doğan kiracılık hakkı ve menfaati. * Hava parası adıyla verilen… …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • KEFFARET-İ SAVM — Ramazan ı Şerifte özürü bulunmaksızın muayyen şartlar dâhilinde orucunu bozan bir mükellefin, müslim veya gayr i müslim bir köle veya câriye azâd etmesinden; buna muktedir değilse, iki ay muttasıl oruç tutmasından; buna da muktedir değilse,… …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • TA'ZİR-İ UKUBET — Mükellef bir şahıs tarafından irtikâb olunup da şer an muayyen bir cezası bulunmayan bir suçtan dolayı ukubeten yapılan ta zirdir. Mücrimin bu hususta müslim ile gayr i müslim; hür ile âbid; erkek ile kadın olması müsavidir …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük